W Gimnazjum Filmowym działa zespół psychologiczno-pedagogiczny. Specjalnie dobrana grupa pedagogów zajmuje się opieką psychologiczno-pedagogiczną nad uczniami, wsparciem merytorycznym nauczycieli oraz współpracą z rodzicami w procesie edukacyjno-wychowawczym.

Swoje zadania realizuje poprzez:

Koordynacje programu wychowawczego, realizacje programów profilaktycznych i psychoedukacyjnych, prowadzenie zespołów wychowawczych i rady rodziców. Ważnym celem działalności zespołu jest również wsparcie społeczności szkolnej w budowaniu konstruktywnego życia społecznego szkoły oraz pomoc psychologiczna w sytuacjach trudnych.  

W każdy poniedziałek między godziną 10 a 12 zespół spotyka się na zebraniach merytorycznych. Celem spotkań jest zapewnienie spójnego i odpowiedniego wsparcia uczniów i szkoły.

Skład zespołu i zakres działania:

Anna Pejas

Opieka nad tworzeniem środowiska szkolnego wolnego od używek, działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym. Prowadzenie edukacji, warsztatów i zajęć profilaktycznych, współpraca z rodzicami, szkolenie nauczycieli, współpraca z radą rodziców. Prowadzenie grupy X- uczniowie zaangażowani w działania profilaktyczne.

Filip  Faliszewski

Opieka nad uczniami w obszarze motywacji i organizacji nauki ze szczególnym uwzględnieniem klas maturalnych, prowadzenie zajęć w małych grupach, monitoring dokumentacji psychologiczno-pedagogicznej uczniów liceum.

Konrad Nowak

Koordynacja pracy wychowawczej w gimnazjum, prowadzenie zajęć rozwojowych- indywidualnie i grupowo z uczniami gimnazjum, prowadzenie małych grup dla uczniów z trudnościami społecznymi, monitoring dokumentacji psychologiczno-pedagogicznej uczniów gimnazjum, wspieranie działalności samorządu szkolnego oraz współpraca z radą rodziców. 

Każdego dnia, obecna jest w szkole osoba z zespołu psychologiczno-pedagogicznego, gotowa służyć pomocą

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Konrad Nowak 8:15-13:00

10-12:00 zebranie zespołu

Konrad Nowak 8:00-13:00

Konrad Nowak 8:15-13:00

 

Konrad Nowak 8:15-13:00

Filip Faliszewski

8:00-14:00

10-12:00 zebranie zespołu

Filip Faliszewski

13:00-16:00

Filip Faliszewski

08:00-11:00

Filip Faliszewski

8:00-11:00

 

Ania  Pejas

10:00-12:00

   

Ania  Pejas

12:00-16:00

 

 

 

 

 

            

Feedback