Rok szkolny 2016/2017 - zasady rekrutacji do klasy I i II  Gimnazjum Filmowego.

W związku z pytaniami dot. rekrutacji w przyszłym roku szkolnym informujemy, że otwieramy listę kandydatów już dziś, dn. 21. 09. 2015r.

Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy, w którym ustalimy termin rozmowy kwalifikacyjnej.

Ważne terminy: 

08.04.2016 r.  o godz. 18:00 odbędzie się egzamin pisemny z języka angielskiego (test) i języka polskiego (krótka wypowiedź pisemna na zadany temat)

11.04.2016 r.- wyniki egaminu pisemnego

12.04.-15.04.2016 r. - podpisanie umów ze Spółką, wpłata wpisowego

18.04.2016 r. - ogłoszenie listy przyjętych do klasy I i II  na stronie Gimnazjum Filmowego

(po podpisaniu umowy z  „Linda & Ślesicki Production”  Sp.z.o.o. oraz  zaksięgowaniu wpisowego)

27.06.2016r  - ostateczna lista przyjętych

( warunek - dostarczenie do sekretariatu Gimnazjum Filmowego oryginałów dokumentów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o zdanym sprawdzianie szóstoklasisty

Zapraszamy! Dołącz do nas! Odkryj swoją pasję!

 

Feedback