W sobotę, 14 marca o godzinie 11:00, odbył się Dzień Otwarty Gimnazjum i Liceum Filmowego, działających przy Warszawskiej Szkole Filmowej.

Wszyscy zainteresowani, licznie odwiedzili siedzibę Liceum Filmowego przy ul. gen. Zajączka 7.
W trakcie tego szczególnego dla nas dnia odbyły się warsztaty aktorskie i fotograficzne, spotkanie z zarządem szkół w kinie Elektronik a także indywidualne rozmowy z dyrektorem i nauczycielami.


Było nam bardzo miło wszystkich gościć. Mamy nadzieję, że spotkamy się już we wrześniu.

Ci, którzy nie mogli przyjść 14 marca mogą nas odwiedzić już 18 kwietnia.
Od godziny 14:00 tego samego dnia odbędzie się również rekrutacja kandydatów do Liceum i Gimnazjum.
Zapraszamy!

Liceum i Gimnazjum Filmowe działają na prawach szkół publicznych. We wszystkich klasach realizujemy rozszerzony program nauczania języka polskiego i historii. Drugim językiem obcym jest język francuski lub język hiszpański.

Edukację Filmową prowadzą specjaliści, czynni zawodowo filmowcy, wykładowcy Warszawskiej Szkoły Filmowej.

W I klasie uczniowie Liceum Filmowego deklarują wybór specjalności: filmowej (reżyseria, montaż, realizacja obrazu, scenariopisarstwo) lub aktorskiej.

Informacje:

LICEUMFILMOWE.PL

GIMNAZJUMFILMOWE.PL

sekretariat@liceumfilmowe.pl

 

KALENDARZ REKRUTACJI 2015/2016

 

od 15.02.2015r.

Przyjmowanie podań do Liceum Filmowego.

14.03.2015r.

18.04.2015r.

Dni Otwarte w Gimnazjum i Liceum Filmowym ( godz. 11:00 -14:00 )

18.04.2015r.

rozmowa z dyrektorem

18.04.2015r.

Rekrutacja kandydatów do Gimnazjum i Liceum.
Kontakt z sekretariatem szkoły: +48-510-164-745

do 23.04.2015r.

Ogłoszenie wyników rekrutacji

maj-czerwiec 2015r.

Rekrutacja uzupełniająca do klas starszych

do 19.06.2015r.

Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej

Czerwiec 2015

 

Złożenie w sekretariacie naszej szkoły oryginałów świadectwa ukończenia 5 klasy i ocen za pierwszy semestr 6 klasy.


Feedback